An ninh - Quốc phòng - Thị trấn Cửa Việt - Gio Linh

An ninh - Quốc phòng

ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, PHÚC TRA, QUẢN LÝ NGUỒN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

UBND THỊ TRẤN CỬA VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2022 , TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan năm 2020

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015 của Chính phủ về phòng không nhân dân

Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân

Tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ (kế hoạch B)

Đảng ủy Quân sự huyện sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 488 của Đảng ủy Quân sự tỉnh và biểu dương tôn vinh bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu

Cụm tuyến an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu số 01 tổ chức trực báo quý II

Công an huyện Gio Linh tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của Nhân dân tại xã Gio Mỹ

Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019