Chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Việt - Gio LinhSTT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Download
1 3418/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định Chủ trương đầu tư (Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Linh 4)  Tại đây
2 3421/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019 Tại đây
3 3410/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc Bố trí kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tại đây
4 3408/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc cấp kinh phí Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 Tại đây
5 3409/QĐ-UBND 16/12/2019 UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc Bố trí kinh phí cho Ban quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ Tại đây