Thời sự chính trị - Thị trấn Cửa Việt - Gio Linh

Thời sự - Chính trị

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU UBMTTQ VIỆT NAM TT CỬA VIỆT KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN TT CỬA VIỆT LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2024-2029

Đảng bộ thị trấn Cửa Việt Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Công bố Quyết định thành lập Chi bộ quân sự thị trấn Cửa Việt

TT CỬA VIỆT TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

TT CỬA VIỆT TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7

Đảng ủy TT Cửa Việt tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Cửa Việt lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đảng bộ thị trấn Cửa Việt dự Hội nghị nguyên cứu, học tập trực tuyến chuyên đề năm 2023 của tỉnh ủy Quảng Trị

TIẾP XÚC CỬ TRI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA VI NHIỆM KỲ 2021-2026 TIẾP XÚC CỬ TRI