Chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Việt - Gio Linh

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, UBND thị trấn Cửa Việt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QPAN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Tổng kết hội nghị QPAN năm 2022


Ngày 12 tháng 12 năm 2022 UBND thị trấn Cửa Việt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QPAN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chi Thượng tá Đoàn Văn Nam- Phó trưởng Công An huyện Gio Linh cùng đại diện lãnh đạo Công an huyện và Ban chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh; Về phía thị trấn Cửa Việt có đồng chí Trần Đình Mãn, phó bí thư thường trưc Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Phương- HUV phó bí thư- Chủ tịch UBND, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn Cửa Việt.

Trong năm 2022 công tác QPAN- TTATXH trên địa bàn thị trấn Cửa Việt tiếp tục duy trì và  luôn được ổn định, số lượng vi phạm pháp luật đã được kiềm chế và giảm so với năm trước, số tại nạn giam thông giảm, các vụ việc gây rối tật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản đã được kiềm chế. qua đó đảm bảo tốt công tác TTATX H trên địa bàn, đưa cuộc sống bà con luôn ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Công tác tuyển quân và huấn luyện đạt chỉ tiêu đề ra, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Công tác quân sự luôn được chú trọng, trong năm thị trấn phúc tra đăng ký độ tuổi 17 và 34 thanh niên tham gia đăng ký đạt 100%, sơ khám tuyển gồm 38 thanh niên; đủ điều kiện 24 thanh niên, thanh niên đủ sức khỏe 11/24 đạt 45,8% do đó việc giao quân nhập ngũ năm 2022 đạt 11/9 thanh niên, vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác huấn luyện đúng theo kế hoạch từ đầu năm. Từ đó công tác QPAN được đánh giá cao và được cấp trên  khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.